Salda Gölü

Çevre ve Tabiat Kurulu

Bakanlığımızca çevre konularında önemli çalışmalar yapan STK’lar, önemli basın mensupları ve akademik üyelerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu kurulmuş olup, Salda Gölü’ne ilişkin yapılan çalışmalara katkı sağlanmaktadır. Bakanımız önderliğinde ilk toplantı 21.04.2020 tarihinde, ikinci toplantı 06.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Bilim kurulunun önerileri sonucunda Sn. Bakanımızın talimatı ile Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme projesinde revizyon gerçekleştirilmiş koruma tedbirleri artırılmıştır.

Alınan Kararlar

Biyoçeşitlilik çalışmalarının başlatılması,
Alanın sosyoekonomik yapısının tespiti ve ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi,
Salda Gölü kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulması,
Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kurulması,
Ziyaretçilerin göl ve çevresini seyretmek amacıyla kullanacakları bakı noktalarının planlanması,
Salda Gölü su kalitesinin iyileştirilmesi,
Alanda katı atık yönetimi oluşturulması,
Atıksuların çevreye zarar vermeden toplanması.
Beyaz Adalar bölgesine yaklaşık 2 km mesafede ve sit alanı dışında yeni bir otopark planlanarak beyaz adalara araç geçişi tamamen yasaklanabilecektir.

Bilimsel Çalışmalar

Alanda Sivil Toplum Kuruluşları ve WWF katkılarıyla, konusunda uzman akedemisyenlerle beraber biyolog, sosyolog, ornitolog, hidrolog, jeolog gibi meslek guruplarındanuzmanlarla, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ( tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapmakta olan türlerin belirlenmesi amacıyla Biyoçeşitlilik çalışmaları, sosyoekonomik yapının tespiti çalışmaları ve ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır.
Alan; Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapmakta olup, bu türlerin belirlenmesi amacıyla Biyoçeşitlilik çalışmaları başlatılmıştır.
Biyolojik çeşitliliğin ve sosyo-ekonomik yapının tespiti çalışmalarının tamamlanmasının ardından katılımcı ve bilimsel verilere dayalı olarak bölgede yönetim planı çalışması yapılacaktır.
Bilimsel çalışmalar sonucunda ziyaretçi sayısında kısıtlamalar yapılacaktır.
Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin tamamında plansız gelişmeyi önlemek amacıyla 1/25.000 ölçekli Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı çalışması başlatılmıştır
Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alacak birimler, alanın işletme planı kapsamında tamamen Valilik, Köylere Hizmet götürme Birliği ve yerel halk tarafından işletilecektir.
Alan içerisine belirli aralıklarla çöp konteynırları konularak, çöp toplama araçları alınmış ve atık yönetimi oluşturulmuştur. Atıksuların toplanmasını sağlamak amacıyla vidanjörler alınmıştır.