Salda Gölü

Koruma Tedbirleri

Salda Gölü’nü koruyabilmek için alanın çevresiyle birlikte planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle alan için en uygun koruma statüsü “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olması öngörülmüştür. Salda Gölü ve çevresi 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel  Çevre  Koruma  Bölgesi  ilan edilmiştir.  Söz konusu ÖÇK Bölgesi göl alanı ile birlikte yaklaşık 295,63 km2 lik yüzölçümüne sahiptir.
Bakanlığımızca çevre konularında önemli çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları, önemli basın mensupları ve akademik üyelerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu kurulmuş olup, Bilim kurulu ve Sn. Bakanımızın talimatı ile Salda Gölü ve çevresinde koruma tedbirleri artırılmıştır.

“Salda Gölü kesin korunacak hassas alana ilişkin tescil İşlemleri devam ertmektedir. ”

Kurul Karalları

Bakanlığımıza çevre konularında önemli çalışmalar yapan STK’lar, önemli basın mensupları ve akademik üyelerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu  kurulmuş olup, Salda Gölü’ne ilişikin yapılan çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bakanımız önderliğinde ilk toplantı 21.04.2020 tarihinde, ikinci toplantı 06.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bilim kurulunun önerileri sonucunda Sn. Bakanımızın talimatı ile Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme projesinde revizyon gerçekleştirilmiş koruma tedbirleri attırılmıştır.

Alınan Kararlar

Bioçeşitlilik çalışmalarının başlatılması,
Alanın sosyoekonomik yapısının tespiti ve ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi,
Salda Gölü kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulması,
Alanın kontrölü için 7/24 kamera sistemi kurulması,
Ziyaretçilerin göl ve çevresini seyretmek amacıyla kullanacakları bakı noktalarının planlanması,
Salda Gölü su kalitesinin iyileştirilmesi,
Alanda katı atık yönetimi oluşturulması,
Atıksuların çevreye zarar vermeden toplanması,

Burdur Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunması, özellikle kendine özgü beyaz kum yapısının zarar görmesinin önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, Beyaz Adalar Bölgesi ile Halk Plajı Bölgesinin ahşap bariyerlerle çevrilmiş olan hat ile kıyı arasında kalan alanda;