Salda Gölü

Koruma Tedbirleri

Salda Gölü’nü koruyabilmek için alanın çevresiyle birlikte planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle alan için en uygun koruma statüsü “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olması öngörülmüştür. 2019 yılında Salda Gölü ve çevresi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bakanlığımızca  Özel  Çevre  Koruma  Bölgesi  ilan edilerek, bölgedeki koruma alanı 4.400 ha.’dan 29.500  ha’a yükseltilmiştir.
Bakanlığımızca çevre konularında önemli çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları, önemli basın mensupları ve akademik üyelerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu kurulmuş olup, Bilim kurulu ve Sn. Bakanımızın talimatı ile Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme projesinde revizyon gerçekleştirilmiş koruma tedbirleri artırılmıştır.

Özel Çevre Koruma İlanı

1989 ve 1992 ‘de
I. Ve II. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.
5898 Ha
14.03.2019 tarih 824 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir.
29.500 Ha
Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanı ile alanın doğal sit statüsü ortadan kalkmamış, alan birbirini tamamlayan ve destekleyen nitelikte koruma kriterlerine sahip olmuştur. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından sonra alınan tedbirlerle göl ve çevresinde ciddi bir koruma sağlanmış olup, tedbirler kademeli olarak her yıl artırılmaya devam etmektedir.
Yüzeyi 44 km2 olan gölün korunması için,
göl yüzeyinden yaklaşık 7 kat büyük bir alan yani 295 km2 koruma altına alınmıştır.