Salda Gölü

Özel Çevre Koruma İlanından Önce

Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmeden önce araçlar Salda Gölü kıyısına kadar girmekte, göl suyuyla araçlar yıkanmakta ve beyaz kumlar zarar görmekteydi.
Alanda kontrolsüz kullanımlar ve konteynerlar mevcuttu.