Salda Gölü

Özel Çevre Koruma İlanından Sonra

Beyaz Adalar Bölgesi

Bakanlığımızca yaptırılan 4 km uzunluğunda ahşap bariyerler ile öncelikle araçların göle girişi engellenmiştir.
Derme çatma düzensiz yapılar kaldırılarak valilik kanalıyla basit birimler yapılmıştır.
Salda Gölü kıyıları, günübirlik kullanıcıların bıraktığı çöplerden dolayı çöp tepelerinin oluştuğu bir alan haline gelmişti. Özel Çevre Koruma ilanından sonra alanda sıfır atık yönetimi oluşturulmuş, çöp kamyonu temin edilmiştir.
Mevzuata aykırı tüm yapılar kaldırılmıştır.
Alanda kontrolsüz kullanımlar engellenmiş, atıksuların toplanması amacıyla vidanjörler alınmıştır.

Yeşilova Halk Plajı Bölgesi

Çadır, konteyner ve bungalovlar kaldırılmıştır.

Burdur Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları

Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunması, özellikle kendine özgü beyaz kum yapısının zarar görmesinin önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, Beyaz Adalar Bölgesi ile Halk Plajı Bölgesinde ahşap bariyerlerle çevrilmiş olan hat ile kıyı ar asında kalan alanda;

Alınması Planlanan İlave Tedbirler

Özellikle beyaz kumlu bölge, sigara içilmeyen Türkiye’deki ilk dumansız sit alanı olacak.
Koruma Tedbirleri Kapsamında;
Sivil Toplum Kuruluşları, önemli basın mensupları ve akademik üyelerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu kurulmuş olup, Bilim kurulunun önerileri sonucunda Sn. Bakanımızın talimatı ile koruma tedbirleri artırılmıştır.
Beyaz adalara ayakkabı ile basılması v e göle giriş yasaklanacaktır.
Alanda bakı noktaları ve seyir terasları kurulacaktır.
Alana gelecek ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçların giderilmesi için temel ihtiyaç bir imleri tamamen ahşap ve kum zemine zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
Salda Gölü Kesin Korunacak Hassas Alana ilişkin tescil İşlemler i başlatılmıştır.

Yeşilova Halk Plajı Bölgesi

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nce “Burdur Yeşilova Salda Göleti ve Sulaması İnşaatı” işi kapsamında; yatırım ve uygulamasında kil çekirdekli homojen dolgu olan göletin imalatı için ikmal ihalesi aşamasında, yapılması planlanan geçirimsiz dolgu alanı ve göletin yapımı Bakanlığımızca durdurulmuştur.
Salda Gölü kenarının yapılaşmadan kurtarılması için 2 ayrı alanda gölden 400-500 m. mesafede hiçbir yapı yapılamayacaktır.
Alanın tamamı 82.000 m2 olup, ahşap günübirlik birimlerin toplam alanı 900 m2’dir.
Proje tasarımında, mevcut yollar kullanılmış, zemine herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır

Beyaz Adamlar Bölgesi

İhtiyaç birimleri asgari seviyede tamamen ahşap malzeme kullanılarak yapılacaktır.
Bakanlığımızca çevre konularında önemli çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları, önemli basın mensupları ve akademik üyelerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu kurulmuş olup, 21.04.2020 ve 06.07.2020 tarihlerinde toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bilim kurulunun önerileri sonucunda Sn Bakanımızın talimatı ile Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme projesinde revizyon gerçekleştirilmiş koruma tedbirleri artırılmıştır.
Aldığımız tedbirlerle ciddi bir koruma sağlanmış olup, tedbirler kademeli olarak her yıl artırılmaya devam etmektedir.
Ayrıca alan için ziyaretçi taşıma kapasitesinin ve sosyoekonomik yapının belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır.
Alanda bilimsel çalışmalar artırılacaktır.
Alanda bakı noktaları ve seyir terasları kurulacaktır.
Salda Gölü kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulmuştur. Salda Gölü su kalitesi iyileştirilmiştir.
Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kurulmuştur. Titizlikle inceleme yapılmaktadır.
Biyoçeşitlilik araştırma sonuçlarına göre hassas zonlar belirlenip tedbirler artırılacaktır.