Salda Gölü

Burdur İli, Yeşilova İlçesinde kapalı havzada yer alan 184 metre derinliğindeki Salda Gölü, dışarı akarı olmayan 44 km2 alana sahip yüksek alkali nitelikli bir göldür.

Mobirise
Biyolojik Çeşitlilik

Salda Gölü ve çevresinde sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, ağaçlık, dağ bozkırı, kayalık, tarım gibi habitatlar mevcuttur.

Mobirise

Koruma Tedbirleri

Salda Gölü ve çevresi 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir.

Yürütülen Çalışmalar

Unesco Başvurusu

Salda Gölünün UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine dahil edilmesi için UNESCO Milli Komite temsilcileri ile görüşme yapılmıştır.

Bilimsel Çalışmalar

Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; stromatolit oluşumlarına uygun jeobiyokimyasal bir ekolojik sürece sahip olmasıdır.

Seyir Terasları

Göl ve çevresinin gözlemlenebileceği uygun bakı noktalarında 7 adet seyir terası ve ahşap yürüyüş yolları projesi tamamlanmıştır. 

Bisiklet Yolları

Salda Gölü ve çevresinde sürdürülebilir ulaşım politikalarını hayata geçirmek amacıyla bisiklet yollarının oluşturulması hedeflenmiştir.

Mobirise
Gözlemlenen Flora

Salda Gölü havzasında 81 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü olduğu belirlenmiştir. Bu türler içinde en önemlisi Salda Gölü çevresi için alana endemik olan Verbascum dudleyanum (Salda bataklık sığırkuyruğu) ile diğer endemik tür olan Verbascum flabellifolium türleridir.

Gözlemlenen Fauna

Salda Gölü özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde su kuşları için önemli bir duraklama ve yaşam alanı vazifesi görmektedir. 38 farklı su kuşu çeşitli dönemlerde alanda bulunmaktadır.

Mobirise

Beyaz Adalar Bölgesi

Bakanlığımızca çevre konularında önemli çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları, önemli basın mensupları ve akademik üyelerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu kurulmuş olup, 21.04.2020 ve 06.07.2020 tarihlerinde toplantılarını gerçekleştirmiştir.

Koruma

Aldığımız tedbirlerle ciddi bir koruma sağlanmış olup, tedbirler kademeli olarak her yıl artırılmaya devam etmektedir.

Kontrol

Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kurulmuştur. Titizlikle inceleme yapılmaktadır.

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik araştırma sonuçlarına göre hassas zonlar belirlenip tedbirler artırılacaktır.

Bizi Takip Edin!

Sayfalar
İletişim

Site : csb.gov.tr
Tel   : +90 (312) 410 10 00
Faks : +90 (312) 410 10 00